อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Economics

A+ A A-

คาดคนกรุงใช้จ่ายท่องเทียวสิ้นปีนี้ 1.8 หมื่นล้าน

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยผลสำรวจ”คนกรุงเทพฯเที่ยวในประเทศช่วงไตรมาส 4 ปี’58 โรงแรมและร้านอาหารรับอานิสงส์เม็ดเงินสะพัด 18,000  ล้านบาท” 

          ประเด็นสำคัญ

  • โค้งสุดท้ายของปี 2558 ธุรกิจบริการที่พักใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นทำการตลาดกระตุ้นนักท่องเที่ยว โดยผลสำรวจจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 รูปแบบการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯส่วนใหญ่สัดส่วนร้อยละ 95 เป็นการท่องเที่ยวแบบค้างคืน ในจำนวนนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบค้างคืน 2-4 วัน ถึงสัดส่วนร้อยละ 92 จึงน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจบริการที่พักอย่างคึกคัก
  • ระหว่างท่องเที่ยว คนกรุงเทพฯยังเลือกใช้บริการร้านอาหารในท้องถิ่นในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 59 โดยให้ความสำคัญกับการสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถในการให้บริการของร้านอาหารในท้องถิ่นจำกัด ซึ่งสะท้อนโอกาสสำหรับร้านอาหารในโรงแรมที่เป็นทางเลือกมากขึ้น รวมถึงร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ที่นอกจากจะได้อานิสงส์จากการรับประทานอาหารจากนักท่องเที่ยวที่แวะพักซื้อของแล้ว ยังสามารถเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ท่องเที่ยวในเขตเมือง
  • ,000 ล้านบาท เติบโตจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ร้อยละ 7

ตลาดไทยเที่ยวไทยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดยังธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายสินค้าที่ระลึก บริการด้านการเดินทาง เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัดส่วนการใช้จ่ายเม็ดเงินไปสู่บริการด้านที่พักร้อยละ 24 ของเม็ดเงินการท่องเที่ยวโดยรวม และมีสัดส่วนการใช้จ่ายเม็ดเงินไปสู่บริการอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 21 ของเม็ดเงินการท่องเที่ยวโดยรวม จึงกล่าวได้ว่า ธุรกิจบริการที่พัก และร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนกรุงเทพฯหรือคนต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาหรือทำงานในกรุงเทพฯ 400 คน ครอบคลุมอาชีพหลัก อายุ และรายได้ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมการท่องเที่ยว และเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มบริการที่พักและร้านอาหารในการปรับกลยุทธ์ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2558 นี้

โค้งสุดท้ายปี' 58 ช่วงเวลาทองของธุรกิจบริการที่พัก...เน้นทำการตลาดกระตุ้นนักท่องเที่ยว

ในระยะที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้ามาประกอบธุรกิจบริการที่พักในตลาดอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ กระจุกตัวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมถึงธุรกิจบริการที่พักบางส่วนกระจายธุรกิจไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองเพื่อกำหนดตำแหน่งการแข่งขันในการเป็นธุรกิจบริการที่พักรายแรกๆที่ให้บริการในพื้นที่นั้นๆ และหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างธุรกิจบริการที่พักในแหล่งท่องเที่ยวหลัก

โดยจำนวนที่พักที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการที่พักมีแนวโน้มแข่งขันกันอย่างรุนแรง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ธุรกิจบริการที่พักส่วนใหญ่จัดโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้บริการในรูปแบบการขายคูปองล่วงหน้าในราคาส่วนลดผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เว็บไซต์ของผู้ประกอบการ เว็บไชต์ที่เป็นตัวกลาง และแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่วางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้า

สำหรับโค้งสุดท้ายของปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของตลาดไทยเที่ยวไทย ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองของธุรกิจบริการที่พักในการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งธุรกิจบริการที่พักใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นทำการตลาดกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่ได้วางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้ายาวนานนัก โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาโดยตรงเพื่อรักษาระดับราคาไว้ ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิต การดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พักนานขึ้นโดยให้ส่วนลดในวันพักถัดไปภายใต้เงื่อนไขการกำหนดจำนวนวันพักขั้นต่ำ การแถมบริการ เช่น อาหารเช้า สปา เป็นต้น

โดยผลสำรวจจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สัดส่วนร้อยละ 95 เป็นการท่องเที่ยวแบบค้างคืน ในจำนวนนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบค้างคืน 2-4 วัน ถึงสัดส่วนร้อยละ 92 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเลือกท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 59 โดยส่วนใหญ่มีแผนท่องเที่ยวภาคใต้และภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ จึงกล่าวได้ว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 น่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจบริการที่พักอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ ระหว่างท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างใช้บริการรีสอร์ทในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 65 ซึ่งเป็นผลจากการให้ความสำคัญกับการเลือกที่พักที่มีสถานที่พักผ่อน เป็นส่วนตัว และมีกิจกรรมหลากหลายเป็นหลัก โดยฟรี Wi-Fi เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญสูงสุด สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา รวมถึงนิยมแชร์ข้อมูลและรูปภาพระหว่างท่องเที่ยวสู่สังคมออนไลน์

ผลสำรวจยังพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการที่พักของกลุ่มตัวอย่างในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวบางส่วนเลือกพักบ้านญาติหรือบ้านเพื่อน โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีรูปแบบการเดินทางกลับภูมิลำเนา เยี่ยมญาติหรือเพื่อน และท่องเที่ยวในทริปเดียวกัน โดยจะใช้บริการที่พักก็ต่อเมื่อท่องเที่ยวค้างคืนยังต่างจังหวัดใกล้เคียงบ้านญาติหรือบ้านเพื่อน จึงอาจก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจที่พักจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่มากนัก

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ท่องเที่ยวพร้อมกับเพื่อนฝูง ซึ่งสมาชิกมีอายุ พฤติกรรม และความชอบใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอายุ 15-30 ปี ให้ความสนใจที่พักประเภทโฮมสเตย์สัดส่วนสูงกว่าอายุอื่นๆ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการเปิดประสบการณ์ที่พักใหม่ๆที่ราคาไม่สูงมากนักในกลุ่มคนรุ่นใหม่

กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบค้างคืน และยังกระจุกตัวในช่วงวันหยุดยาว ส่งผลให้ในช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวใช้บริการที่พักจำนวนมาก ในขณะที่ ธุรกิจบริการที่พักในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเผชิญภาวะห้องพักว่างในวันธรรมดา ประกอบกับทางเลือกในการพักบ้านญาติหรือบ้านเพื่อน รวมถึงแนวโน้มการให้ความสนใจที่พักกลุ่มที่ราคาไม่สูงมากนักของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม เป็นความท้าทายของธุรกิจบริการที่พักในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2558 นี้

ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักในเดือนกันยายนปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 52.3 เติบโตจากเดือนกันยายนปี 2557 ที่อยู่ที่ร้อยละ 51.0 นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจบริการที่พักของไทยในช่วงปลายปี ดังนั้น ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2558 ธุรกิจบริการที่พักควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มอัตราการเข้าพักในวันธรรมดาเพิ่มเติม ด้วยการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการตัดสินใจใช้บริการในวันธรรมดาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่ได้วางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้ายาวนานนักที่มีความอ่อนไหวต่อการจัดโปรโมชั่น รวมถึงธุรกิจบริการที่พักยังสามารถเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มองค์กรที่นิยมจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี เช่น การจัดทริป Outing พักผ่อนประจำปี การฝึกอบรมพนักงาน การจัดกิจกรรมTeam Building เป็นต้น ที่จะส่งผลให้อัตราการเข้าพักในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เติบโตขึ้น

 

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 19/09/2562 เวลา 22:28:07
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 12,901 3,380,303
Futures 12,901 3,279,556
SET50 Index - 349,473
Sector Index - -
Single Stock - 2,829,928
Precious Metal 12,900 69,034
- GF10 3,400 33,673
- GF50 46 2,207
- Gold Online 9,454 33,154
Deferred Precious Metal 1 3
- GOLD-D 1 3
Currency - 31,038
Interest Rate - -
Agriculture - 80
Options - 100,747
SET50 Index (Call) - 56,385
SET50 Index (Put) - 44,362
Put/Call - 0.79
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 210,489 215,537 -5,048
ต่างชาติ 61,953 64,858 -2,905
ในประเทศ 296,760 288,807 +7,953
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 41,355 44,183 -2,828
ต่างชาติ 50,485 52,682 -2,197
ในประเทศ 112,548 107,523 +5,025
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 158,868 160,444 -1,576
ต่างชาติ 6,405 5,062 +1,343
ในประเทศ 163,278 163,045 +233
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,478 10,113 -635
ต่างชาติ 5,063 7,114 -2,051
ในประเทศ 19,861 17,175 +2,686
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15 16 -1
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 8 7 +1
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 415 423 -8
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,065 1,057 +8
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 358 358 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 848 360 +488
ต่างชาติ 3 567 -564
ในประเทศ 5,242 5,166 +76
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 742 771 -29
ต่างชาติ - 8 -8
ในประเทศ 5,037 5,000 +37
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 19/09/2562 เวลา 22:28:07
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 12,901 3,380,303
Futures 12,901 3,279,556
SET50 Index - 349,473
Sector Index - -
Single Stock - 2,829,928
Precious Metal 12,900 69,034
- GF10 3,400 33,673
- GF50 46 2,207
- Gold Online 9,454 33,154
Deferred Precious Metal 1 3
- GOLD-D 1 3
Currency - 31,038
Interest Rate - -
Agriculture - 80
Options - 100,747
SET50 Index (Call) - 56,385
SET50 Index (Put) - 44,362
Put/Call - 0.79
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 210,489 215,537 -5,048
ต่างชาติ 61,953 64,858 -2,905
ในประเทศ 296,760 288,807 +7,953
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 41,355 44,183 -2,828
ต่างชาติ 50,485 52,682 -2,197
ในประเทศ 112,548 107,523 +5,025
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 158,868 160,444 -1,576
ต่างชาติ 6,405 5,062 +1,343
ในประเทศ 163,278 163,045 +233
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,478 10,113 -635
ต่างชาติ 5,063 7,114 -2,051
ในประเทศ 19,861 17,175 +2,686
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15 16 -1
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 8 7 +1
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 415 423 -8
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,065 1,057 +8
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 358 358 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 848 360 +488
ต่างชาติ 3 567 -564
ในประเทศ 5,242 5,166 +76
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 19/09/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 742 771 -29
ต่างชาติ - 8 -8
ในประเทศ 5,037 5,000 +37
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration