อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Economics

A+ A A-

ชี้”นำเข้า”เพิ่มสูงแต่การลงทุนกลับไม่ฟื้น

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ชี้ “นำเข้าสินค้า 7 เดือนแรกขยายตัวสูง 15.5%แต่เชื่อมโยงต่อภาพการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนอย่างจำกัด” 

 

          บทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนก.ค. 2560 ขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 27 เดือน โดยมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไทยในเดือนก.ค. 2560 อยู่ที่ 19,040 ล้านดอลลาร์ฯ และ 18,852 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวร้อยละ 18.5 YoY และร้อยละ 10.5 YoY ตามลำดับ ซึ่งการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีในเดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานในปีก่อนที่ต่ำจากการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหลัก (ข้าว ยางพารา น้ำตาล และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง) รวมถึงการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่หดตัวค่อนข้างมาก (มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนก.ค. 2559 อยู่ที่ 17,064.1 ล้านดอลลาร์ฯ) ประกอบกับได้แรงหนุนจากการส่งออกสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวดีตามวัฏจักรขาขึ้น ตลอดจนเศรษฐกิจและการค้าโลกยังดำเนินไปในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง

          ในขณะที่การนำเข้าสินค้าที่ขยายตัวสูงในเดือนก.ค. เป็นผลจากการนำเข้าเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (อาทิ อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, ทองคำ) รวมถึงสินค้าทุน (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องบิน เครื่องร่อน และอุปกรณ์การบิน) ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3 YoY และร้อยละ 9.47 YoY ตามลำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการขยายตัวดีของการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทย

          มูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ขยายตัวสูงบนเลขสองหลักกลับมีความเชื่อมโยงต่อภาพการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนอย่างจำกัด ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในช่วงครึ่งแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2560 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 15.0 YoY ในรูปเงินดอลลาร์ฯ และร้อยละ 12.9 YoY ในรูปเงินบาท แต่การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศช่วงครึ่งปีแรกกลับขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0 YoY (มูลค่าจริงตามการคำนวณแบบลูกโซ่)

          การนำเข้าที่สูงใน 7 เดือนแรกของปี 2560 มาจากการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามการส่งออกที่ขยายตัว รวมถึงเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มูลค่าการนำเข้าเชื้อเพลิงขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการนำเข้าแทบจะไม่ขยายตัว

          เมื่อพิจารณาการนำเข้าสินค้าทุน (Capital Goods) ที่แม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะขยายตัวร้อยละ 7.4 YoY (ในรูปเงินดอลลาร์ฯ) แต่ส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวจากการนำเข้าเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ รวมไปถึงเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ หากหักลบมูลค่าการนำเข้าสินค้าใน 2 หมวดนี้แล้ว พบว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.1 YoY (ในรูปเงินดอลลาร์ฯ) ซึ่งมาจากการขยายตัวของการนำเข้าผลิตภัณฑ์โลหะ การนำเข้าเครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง  (โทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ และอุปกรณ์) รวมถึงการนำเข้าเทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก สะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นยังกระจุกตัวอยู่เพียงในส่วนของภาคการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกเท่านั้น

          ในขณะที่การนำเข้าเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวที่ร้อยละ -1.4 YoY ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Equipment) ของภาคเอกชนที่อยู่ที่ร้อยละ 1.4 YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลการลงทุนของภาคเอกชนในช่วง 20 ปีย้อนหลัง จะพบว่า มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนส่วนใหญ่ราว 3 ใน 4 มาจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์  โดยในช่วงปี 2544-2548 การลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงมาจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 14 โดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเลขการนำเข้าเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 18.5 ดังนั้น ภาพการนำเข้าสินค้าของไทยที่ขยายตัวสูงจากการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จะเป็นตัวสะท้อนภาพการฟื้นตัวของการลงทุนของภาคเอกชน

 จากมูลค่าการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีที่ขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 8.2 ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของไทยทั้งปี 2560 มีความเป็นไปได้ที่จะขยับเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการ (ร้อยละ 3.5 – 4.5) อย่างไรก็ตาม ในระยะที่เหลือของปียังมีประเด็นความท้าทายที่อาจจะกระทบภาพการส่งออก โดยสรุป ดังนี้

(1) เส้นทางการขยายตัวของการส่งออกสินค้าศักยภาพมีความไม่แน่นอน หลายสินค้าเริ่มมีทิศทางการขยายตัวของมูลค่าส่งออกที่ชะลอลง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

(2) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีคำสั่งซื้อสินค้าส่งออกสำหรับปลายปี 2560 ที่อาจจะกระทบต่อกำไรส่วนต่าง (Margin) ของผู้ประกอบการ

(3) แนวโน้มราคาสินค้าส่งออกที่ลดลงอาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อมูลค่าส่งออกสินค้าในระยะข้างหน้า

(4) แนวโน้มการส่งออกของจีนที่อาจจะอ่อนแรงลงในช่วงที่เหลือของปี 2560 จากเรื่องฐานและความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าการนำเข้า-การส่งออกสินค้าของไทยตลอดทั้งปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 8.2 YoY และร้อยละ 3.8 YoY ตามลำดับ เพื่อรอประเมินประเด็นความท้าทายดังกล่าวต่อภาพการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะต่อไป

Last modified on

1 comment

  • Del

    I have read so many articles about the blogger lovers however this paragraph is really a good article, keep it up.

    Del Comment Link

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 19/02/2562 เวลา 00:30:09
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 8,276 2,502,999
Futures 8,276 2,452,634
SET50 Index - 254,502
Sector Index - -
Single Stock - 2,132,665
Precious Metal 8,274 37,816
- GF10 5,977 29,729
- GF50 91 2,430
- Gold Online 2,206 5,657
Deferred Precious Metal 2 14
- GOLD-D 2 14
Currency - 27,565
Interest Rate - -
Agriculture - 72
Options - 50,365
SET50 Index (Call) - 25,834
SET50 Index (Put) - 24,531
Put/Call - 0.95
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 72,845 100,312 -27,467
ต่างชาติ 38,024 35,166 +2,858
ในประเทศ 145,928 121,319 +24,609
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 22,803 20,735 +2,068
ต่างชาติ 27,029 18,382 +8,647
ในประเทศ 68,391 79,106 -10,715
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 38,683 70,420 -31,737
ต่างชาติ 5,179 14,483 -9,304
ในประเทศ 67,014 25,973 +41,041
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,068 8,475 +2,593
ต่างชาติ 5,816 2,299 +3,517
ในประเทศ 9,481 15,591 -6,110
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9 2 +7
ต่างชาติ - 2 -2
ในประเทศ 3 8 -5
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - 398 -398
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,039 641 +398
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 282 282 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 92 36 +56
ต่างชาติ 2 8 -6
ในประเทศ 1,676 1,726 -50
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 69 61 +8
ต่างชาติ 94 2 +92
ในประเทศ 1,366 1,466 -100
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 19/02/2562 เวลา 00:30:09
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 8,276 2,502,999
Futures 8,276 2,452,634
SET50 Index - 254,502
Sector Index - -
Single Stock - 2,132,665
Precious Metal 8,274 37,816
- GF10 5,977 29,729
- GF50 91 2,430
- Gold Online 2,206 5,657
Deferred Precious Metal 2 14
- GOLD-D 2 14
Currency - 27,565
Interest Rate - -
Agriculture - 72
Options - 50,365
SET50 Index (Call) - 25,834
SET50 Index (Put) - 24,531
Put/Call - 0.95
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 72,845 100,312 -27,467
ต่างชาติ 38,024 35,166 +2,858
ในประเทศ 145,928 121,319 +24,609
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 22,803 20,735 +2,068
ต่างชาติ 27,029 18,382 +8,647
ในประเทศ 68,391 79,106 -10,715
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 38,683 70,420 -31,737
ต่างชาติ 5,179 14,483 -9,304
ในประเทศ 67,014 25,973 +41,041
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,068 8,475 +2,593
ต่างชาติ 5,816 2,299 +3,517
ในประเทศ 9,481 15,591 -6,110
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9 2 +7
ต่างชาติ - 2 -2
ในประเทศ 3 8 -5
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - 398 -398
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,039 641 +398
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 282 282 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 92 36 +56
ต่างชาติ 2 8 -6
ในประเทศ 1,676 1,726 -50
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 69 61 +8
ต่างชาติ 94 2 +92
ในประเทศ 1,366 1,466 -100
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration