อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Economics

A+ A A-

ชี้”นำเข้า”เพิ่มสูงแต่การลงทุนกลับไม่ฟื้น

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ชี้ “นำเข้าสินค้า 7 เดือนแรกขยายตัวสูง 15.5%แต่เชื่อมโยงต่อภาพการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนอย่างจำกัด” 

 

          บทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนก.ค. 2560 ขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 27 เดือน โดยมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไทยในเดือนก.ค. 2560 อยู่ที่ 19,040 ล้านดอลลาร์ฯ และ 18,852 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวร้อยละ 18.5 YoY และร้อยละ 10.5 YoY ตามลำดับ ซึ่งการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีในเดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานในปีก่อนที่ต่ำจากการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหลัก (ข้าว ยางพารา น้ำตาล และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง) รวมถึงการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่หดตัวค่อนข้างมาก (มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนก.ค. 2559 อยู่ที่ 17,064.1 ล้านดอลลาร์ฯ) ประกอบกับได้แรงหนุนจากการส่งออกสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวดีตามวัฏจักรขาขึ้น ตลอดจนเศรษฐกิจและการค้าโลกยังดำเนินไปในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง

          ในขณะที่การนำเข้าสินค้าที่ขยายตัวสูงในเดือนก.ค. เป็นผลจากการนำเข้าเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (อาทิ อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, ทองคำ) รวมถึงสินค้าทุน (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องบิน เครื่องร่อน และอุปกรณ์การบิน) ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3 YoY และร้อยละ 9.47 YoY ตามลำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการขยายตัวดีของการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทย

          มูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ขยายตัวสูงบนเลขสองหลักกลับมีความเชื่อมโยงต่อภาพการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนอย่างจำกัด ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในช่วงครึ่งแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2560 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 15.0 YoY ในรูปเงินดอลลาร์ฯ และร้อยละ 12.9 YoY ในรูปเงินบาท แต่การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศช่วงครึ่งปีแรกกลับขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0 YoY (มูลค่าจริงตามการคำนวณแบบลูกโซ่)

          การนำเข้าที่สูงใน 7 เดือนแรกของปี 2560 มาจากการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามการส่งออกที่ขยายตัว รวมถึงเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มูลค่าการนำเข้าเชื้อเพลิงขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการนำเข้าแทบจะไม่ขยายตัว

          เมื่อพิจารณาการนำเข้าสินค้าทุน (Capital Goods) ที่แม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะขยายตัวร้อยละ 7.4 YoY (ในรูปเงินดอลลาร์ฯ) แต่ส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวจากการนำเข้าเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ รวมไปถึงเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ หากหักลบมูลค่าการนำเข้าสินค้าใน 2 หมวดนี้แล้ว พบว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.1 YoY (ในรูปเงินดอลลาร์ฯ) ซึ่งมาจากการขยายตัวของการนำเข้าผลิตภัณฑ์โลหะ การนำเข้าเครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง  (โทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ และอุปกรณ์) รวมถึงการนำเข้าเทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก สะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นยังกระจุกตัวอยู่เพียงในส่วนของภาคการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกเท่านั้น

          ในขณะที่การนำเข้าเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวที่ร้อยละ -1.4 YoY ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Equipment) ของภาคเอกชนที่อยู่ที่ร้อยละ 1.4 YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลการลงทุนของภาคเอกชนในช่วง 20 ปีย้อนหลัง จะพบว่า มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนส่วนใหญ่ราว 3 ใน 4 มาจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์  โดยในช่วงปี 2544-2548 การลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงมาจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 14 โดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเลขการนำเข้าเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 18.5 ดังนั้น ภาพการนำเข้าสินค้าของไทยที่ขยายตัวสูงจากการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จะเป็นตัวสะท้อนภาพการฟื้นตัวของการลงทุนของภาคเอกชน

 จากมูลค่าการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีที่ขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 8.2 ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของไทยทั้งปี 2560 มีความเป็นไปได้ที่จะขยับเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการ (ร้อยละ 3.5 – 4.5) อย่างไรก็ตาม ในระยะที่เหลือของปียังมีประเด็นความท้าทายที่อาจจะกระทบภาพการส่งออก โดยสรุป ดังนี้

(1) เส้นทางการขยายตัวของการส่งออกสินค้าศักยภาพมีความไม่แน่นอน หลายสินค้าเริ่มมีทิศทางการขยายตัวของมูลค่าส่งออกที่ชะลอลง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

(2) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีคำสั่งซื้อสินค้าส่งออกสำหรับปลายปี 2560 ที่อาจจะกระทบต่อกำไรส่วนต่าง (Margin) ของผู้ประกอบการ

(3) แนวโน้มราคาสินค้าส่งออกที่ลดลงอาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อมูลค่าส่งออกสินค้าในระยะข้างหน้า

(4) แนวโน้มการส่งออกของจีนที่อาจจะอ่อนแรงลงในช่วงที่เหลือของปี 2560 จากเรื่องฐานและความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าการนำเข้า-การส่งออกสินค้าของไทยตลอดทั้งปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 8.2 YoY และร้อยละ 3.8 YoY ตามลำดับ เพื่อรอประเมินประเด็นความท้าทายดังกล่าวต่อภาพการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะต่อไป

Last modified on

1 comment

  • Del

    I have read so many articles about the blogger lovers however this paragraph is really a good article, keep it up.

    Del Comment Link

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 23/07/2562 เวลา 10:43:16
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 70,241 3,482,370
Futures 69,780 3,426,615
SET50 Index 19,458 375,809
Sector Index - -
Single Stock 37,005 2,954,779
Precious Metal 11,932 65,162
- GF10 5,960 36,001
- GF50 42 2,470
- Gold Online 5,930 26,691
Deferred Precious Metal 5 26
- GOLD-D 5 26
Currency 1,380 30,735
Interest Rate - -
Agriculture - 104
Options 461 55,755
SET50 Index (Call) 237 24,459
SET50 Index (Put) 224 31,296
Put/Call 0.95 1.28
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
S50N19 1,145.70 +3.70
S50Q19 1,144.40 +3.30
S50U19 1,139.50 +0.70
S50Z19 1,140.20 +0.80
S50H20 1,136.00 +0.50
S50M20 1,132.50 +0.70
สถานะคงค้างณ วันที่ 375,809
ปริมาณ (สัญญา) 19,458
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 195,237 183,177 +12,060
ต่างชาติ 58,292 84,879 -26,587
ในประเทศ 248,626 234,099 +14,527
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 29,411 23,012 +6,399
ต่างชาติ 29,881 31,641 -1,760
ในประเทศ 56,628 61,267 -4,639
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 147,414 142,021 +5,393
ต่างชาติ 25,579 38,740 -13,161
ในประเทศ 158,538 150,770 +7,768
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15,408 17,473 -2,065
ต่างชาติ 2,820 14,476 -11,656
ในประเทศ 31,994 18,273 +13,721
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5 12 -7
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 12 5 +7
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,793 453 +2,340
ต่างชาติ 12 22 -10
ในประเทศ 1,454 3,784 -2,330
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 206 206 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 44 121 -77
ต่างชาติ 48 33 +15
ในประเทศ 1,627 1,565 +62
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 114 206 -92
ต่างชาติ 18 - +18
ในประเทศ 1,779 1,705 +74
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 23/07/2562 เวลา 10:43:16
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 70,241 3,482,370
Futures 69,780 3,426,615
SET50 Index 19,458 375,809
Sector Index - -
Single Stock 37,005 2,954,779
Precious Metal 11,932 65,162
- GF10 5,960 36,001
- GF50 42 2,470
- Gold Online 5,930 26,691
Deferred Precious Metal 5 26
- GOLD-D 5 26
Currency 1,380 30,735
Interest Rate - -
Agriculture - 104
Options 461 55,755
SET50 Index (Call) 237 24,459
SET50 Index (Put) 224 31,296
Put/Call 0.95 1.28
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
S50N19 1,145.70 +3.70
S50Q19 1,144.40 +3.30
S50U19 1,139.50 +0.70
S50Z19 1,140.20 +0.80
S50H20 1,136.00 +0.50
S50M20 1,132.50 +0.70
สถานะคงค้างณ วันที่ 375,809
ปริมาณ (สัญญา) 19,458
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 195,237 183,177 +12,060
ต่างชาติ 58,292 84,879 -26,587
ในประเทศ 248,626 234,099 +14,527
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 29,411 23,012 +6,399
ต่างชาติ 29,881 31,641 -1,760
ในประเทศ 56,628 61,267 -4,639
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 147,414 142,021 +5,393
ต่างชาติ 25,579 38,740 -13,161
ในประเทศ 158,538 150,770 +7,768
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15,408 17,473 -2,065
ต่างชาติ 2,820 14,476 -11,656
ในประเทศ 31,994 18,273 +13,721
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5 12 -7
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 12 5 +7
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,793 453 +2,340
ต่างชาติ 12 22 -10
ในประเทศ 1,454 3,784 -2,330
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 206 206 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 44 121 -77
ต่างชาติ 48 33 +15
ในประเทศ 1,627 1,565 +62
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 22/07/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 114 206 -92
ต่างชาติ 18 - +18
ในประเทศ 1,779 1,705 +74
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration