อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Economics

A+ A A-

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนลดลง

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนในกทม.และปริมณฑลเดือนกันยายนลดลง สาเหตุจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นกดดันภาวการณ์ครองชีพของครัวเรือน 

          ผลการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ครัวเรือนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมองภาวะการครองชีพในปัจจุบันขยับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับ 45.7 ในเดือนส.ค. มาอยู่ที่ระดับ 45.5 ในเดือนก.ย. 2560 เนื่องจากปัจจัยบวกด้านภาระการใช้จ่ายและยอดชำระบัตรเครดิตที่ลดลงถูกหักล้างด้วยปัจจัยลบด้านภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามการปรับขึ้นของราคาสินค้า ในขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวลดลงจากระดับ 46.2 ในเดือนส.ค. มาอยู่ที่ระดับ 45.3 ในเดือนก.ย. 2560 และเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขดัชนีสะท้อนมุมมองของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวต่ำกว่ามุมมองในปัจจุบัน

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แรงกดดันด้านราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นบางรายการตามปัจจัยต้นทุน ส่งผลให้ครัวเรือนมีความกังวลต่อภาวะการครองชีพในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี ผลการสำรวจในเดือนก.ย. สะท้อนมุมมองที่มาจากการรับรู้เหตุการณ์ความเป็นไปในช่วงนั้น ซึ่งมองอีกด้านหนึ่ง ในเดือนต.ค. ก็มีสัญญาณบวกในบางด้าน เช่น ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่พุ่งขึ้นไปทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 20 ปี รวมทั้งมาตรการประชารัฐสวัสดิการที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยน่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนบางส่วนได้ และยังต้องติดตามมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลที่อาจจะออกมาเพิ่มเติม

          ราคาสินค้าในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จากผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในเดือนก.ย. 2560 พบว่า ครัวเรือนมีความกังวลต่อการครองชีพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมากขึ้น สะท้อนจากดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ในเดือนก.ย. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 45.5 และ 45.3 ตามลำดับ (จากเดิมที่ระดับ 45.7 และระดับ 46.2 ในเดือนส.ค.) จากภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นของราคาสินค้าสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันพร้อมกันหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศ ตลอดจนราคาก๊าซหุงต้มและก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการนำเข้าพลังงานที่แพงขึ้น สอดคล้องไปกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของเดือนก.ย. 2560 ที่เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.86 YoY สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค. 2560) ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.56

          อย่างไรก็ดี แม้ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดันภาวะการครองชีพของครัวเรือนในเดือนก.ย. แต่ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของครัวเรือนที่ลดลงก็ช่วยชดเชยและบรรเทาความกังวลต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนในภาพรวมไปได้บางส่วน ทำให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในเดือนก.ย. ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งในด้านค่าใช้จ่ายนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีรายการพิเศษ อย่างเช่นวันหยุดยาวในเดือนก.ย. ประกอบกับครัวเรือนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ หนี้สินของครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในเดือนก.ย. ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ชะลอลงในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาในเดือนก.ย. สอดคล้องกับตัวเลขปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในประเทศของบัตรที่ออกโดยบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในประเทศที่ในเดือนก.ย. 2560 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.6 MoM ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่เติบโตร้อยละ 3.9 MoM

          ในขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้าที่ปรับตัวลดลงนอกจากจะเป็นผลจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในระยะข้างหน้าแล้ว ยังเป็นผลมาจากการวางแผนล่วงหน้าของครัวเรือนที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการ รวมถึงท่องเที่ยว (ทั้งในและต่างประเทศ) ในช่วงวันหยุดเทศกาลเดือนธ.ค. 2560 ซึ่งทำให้ครัวเรือนคาดการณ์ว่าน่าจะมีค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้) เพิ่มขึ้น ในขณะที่บางครัวเรือนวางแผนนำเงินที่เก็บออมมาใช้ ทำให้ครัวเรือนบางส่วนมองว่าจะมีเงินออมลดลงในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

          สังเกตว่า ครัวเรือนจึงมีความกังวลต่อภาระค่าครองชีพในอนาคตมากกว่าในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากตัวเลขดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ปรับตัวต่ำกว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในปัจจุบัน (KR-ECI) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการ เช่น ค่าโดยสาร BTS รวมถึงการยกเลิกมาตรการรถเมล์-รถไฟฟรีจะมีผลบังคับใช้หลังเดือนก.ย. 2560 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้าที่สำรวจในเดือนก.ย. 2560 ยังเป็นระดับที่สูงกว่า สะท้อนมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

          โดยสรุป จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในเดือนก.ย. 2560 พบว่า ภาวะการครองชีพของครัวเรือนทั้งในปัจจุบันและในอีก 3 เดือนข้างหน้ายังถูกกระทบจากประเด็นเรื่องค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ประเด็นเรื่องค่าครองชีพนี้จะยังเป็นแรงกดดันต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนในเดือนต.ค. 2560 อยู่ เพราะราคาสินค้าบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้น ซึ่งทำให้เงินเฟ้อเดือนต.ค. น่าจะไม่ต่ำกว่าเดือนก.ย. ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.86 อย่างไรก็ดี โมเมนตัมของเศรษฐกิจไทย

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration