อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Economics

A+ A A-

กสิกรคาดทั้งปีส่งออกโต 9%

Rate this item
(0 votes)

ภายหลังกระทรวงพาณิชย์ รายงานยอดการส่งออกเดือนตุลาคมเติบโตถึง 13.1% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ส่งออกโค้งสุดท้ายของปี ’60 ยังโตสูงต่อเนื่อง หนุนทั้งปี’ 60 โต 9% 

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ภายหลังกระทรวงพาณิชย์รายงานข้อมูลยอดการส่งออกในวันนี้ว่า มูลค่าส่งออกสินค้าไทยในเดือนต.ค. 2560 อยู่ที่ 20,083 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวร้อยละ 13.1 YoY รักษาโมเมนตัมการเติบโตได้จากเดือนก่อนหน้า หนุนให้มูลค่าส่งออกไทยในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2560 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 9.7 YoY จากการขยายตัวสูงของการส่งออกสินค้าในหมวดยานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสินค้าที่ราคาเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าไทยในช่วง 2 เดือนสุดท้าย (พ.ย.-ธ.ค.) ของปี 2560 คาดว่า จะมีมูลค่าเฉลี่ยเกินกว่า 19,500 ล้านดอลลาร์ฯ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ประกอบกับมีการนำเข้าสินค้าทุน สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปของสินค้าส่งออกศักยภาพยังขยายตัวดีในเดือนต.ค. 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับเพิ่มประมาณการมูลค่าส่งออกสินค้าไทยตลอดทั้งปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 9 YoY (จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 7)

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนแรกของไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ยังให้สัญญาณการเติบโตในระดับสูง

          สินค้าส่งออกที่ราคาเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันยังขยายตัวดีต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีผลของฐานที่สูงในปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และน้ำมันสำเร็จรูป ในเดือนต.ค. 2560 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 34.1 YoY ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยเดือนต.ค. 2560 ขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงที่ร้อยละ 13.1 YoY ซึ่งถ้าหักการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันใน 5 รายการดังกล่าวแล้ว การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนต.ค. 2560 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.5 YoY

          การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปจีนที่พลิกกลับมาขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29.5 YoY เนื่องจากทางการจีนมีนโยบายที่จะเพิ่มการบริโภคเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในประเทศให้อยู่ในระดับ 12 ล้านตันต่อปีภายในปี 2563 (ในปัจจุบันอยู่ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี) ทำให้มีการนำเข้าข้าวโพดและมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล (นำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเป็น E10)

          การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 25.9 YoY ในเดือนต.ค. 2560 โดยเฉพาะการส่งออกรถปิ๊กอัพ รถบัสและรถบรรทุกไปตลาดโอเชียเนียและกลุ่มประเทศ EU (15) ที่ขยายตัวมากถึงร้อยละ 38.9 และร้อยละ 344.5 YoY ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ช่วยหนุนการลงทุนภายในประเทศ รวมถึงภาคโลจิสติกส์ให้กลับมาขยายตัวดี

          ปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนการส่งออกสินค้าไทยในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2560 ให้ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.7 YoY มาจาก 1) การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ช่วยหนุนความต้องการสินค้าไทยให้เพิ่มขึ้น 2) ราคาน้ำมันดิบที่สามารถประคองตัวในระดับ 50-60 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรลได้ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้ประคองตัวสูงกว่าปีก่อนได้ และ 3) วัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยหนุนนำการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ให้ขยายตัวสูงติดต่อกัน จะยังเป็นปัจจัยช่วยหนุนให้การส่งออกสินค้าของไทยในช่วง 2 เดือนสุดท้าย (พ.ย.-ธ.ค.) ของปี 2560 ให้สามารถรักษามูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเกินกว่า 19,500 ล้านดอลลาร์ฯ ได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับเพิ่มมุมมองการส่งออกทั้งปี 2560 โดยคาดว่า มูลค่าส่งออกสินค้าไทยตลอดปี 2560 จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 9 YoY (จากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 7 YoY)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 24/04/2561 เวลา 09:15:05
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 16,616 3,576,310
Futures 16,616 3,540,650
SET50 Index - 293,460
Sector Index - -
Single Stock - 3,164,949
Precious Metal 15,370 57,801
- GF10 14,703 54,381
- GF50 667 3,420
Deferred Precious Metal 1,246 1,474
- GOLD-D 1,246 1,474
Currency - 22,531
Interest Rate - -
Agriculture - 435
Options - 35,660
SET50 Index (Call) - 20,081
SET50 Index (Put) - 15,579
Put/Call - 0.78
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
S50J18 - -
S50K18 - -
S50M18 - -
S50U18 - -
S50Z18 - -
S50H19 - -
สถานะคงค้างณ วันที่ 293,460
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 149,307 233,209 -83,902
ต่างชาติ 41,695 45,719 -4,024
ในประเทศ 278,322 190,396 +87,926
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 30,719 33,537 -2,818
ต่างชาติ 26,585 26,669 -84
ในประเทศ 76,775 73,873 +2,902
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 108,380 188,625 -80,245
ต่างชาติ 9,949 14,854 -4,905
ในประเทศ 189,871 104,721 +85,150
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,355 9,398 -2,043
ต่างชาติ 5,063 4,062 +1,001
ในประเทศ 7,870 6,828 +1,042
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 651 721 -70
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 782 712 +70
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,202 928 +1,274
ต่างชาติ 98 134 -36
ในประเทศ 3,024 4,262 -1,238
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 301 417 -116
ต่างชาติ - 324 -324
ในประเทศ 2,424 1,984 +440
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 225 74 +151
ต่างชาติ 2 5 -3
ในประเทศ 1,676 1,824 -148
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 24/04/2561 เวลา 09:15:05
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 16,616 3,576,310
Futures 16,616 3,540,650
SET50 Index - 293,460
Sector Index - -
Single Stock - 3,164,949
Precious Metal 15,370 57,801
- GF10 14,703 54,381
- GF50 667 3,420
Deferred Precious Metal 1,246 1,474
- GOLD-D 1,246 1,474
Currency - 22,531
Interest Rate - -
Agriculture - 435
Options - 35,660
SET50 Index (Call) - 20,081
SET50 Index (Put) - 15,579
Put/Call - 0.78
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
S50J18 - -
S50K18 - -
S50M18 - -
S50U18 - -
S50Z18 - -
S50H19 - -
สถานะคงค้างณ วันที่ 293,460
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 149,307 233,209 -83,902
ต่างชาติ 41,695 45,719 -4,024
ในประเทศ 278,322 190,396 +87,926
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 30,719 33,537 -2,818
ต่างชาติ 26,585 26,669 -84
ในประเทศ 76,775 73,873 +2,902
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 108,380 188,625 -80,245
ต่างชาติ 9,949 14,854 -4,905
ในประเทศ 189,871 104,721 +85,150
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,355 9,398 -2,043
ต่างชาติ 5,063 4,062 +1,001
ในประเทศ 7,870 6,828 +1,042
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 651 721 -70
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 782 712 +70
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,202 928 +1,274
ต่างชาติ 98 134 -36
ในประเทศ 3,024 4,262 -1,238
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 301 417 -116
ต่างชาติ - 324 -324
ในประเทศ 2,424 1,984 +440
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 23/04/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 225 74 +151
ต่างชาติ 2 5 -3
ในประเทศ 1,676 1,824 -148
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration