อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Finance

A+ A A-

Finance

ธนาคารกสิกรไทยเผยสำรองเงินสดให้ประชาชนใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนทั้งสิ้น  27,500 ล้าน ในขณะที่ธนาคารเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,900 ล้านบาท 

Read more... 0

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงท่ามกลางเงินสกุลเอเชียที่แข็งค่ากันอย่างแรงทั่วทั้งภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับเงินคอลลาร์สหรัฐฯ หลังสหรัฐฯรายงานยอดการจ้างอ่อนแอกว่าคาด และไทยออกกฎหมายมาตรา 44  ทำให้ต่างชาติใม่มั่นใจ 

 

Read more... 0

ธนาคารออมสิน มอบของขวัญวันออมสิน 1 เมษายน 2558 ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจนถึงระดับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ภัยธรรมชาติ การจัดระเบียบที่ทำกิน รวมทั้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านการส่งออก ทำให้รายได้ลดลง ด้วยการพักชำระเงินต้น-จ่ายเพียงดอกเบี้ย นานสูงสุดถึง 2 ปี 

Read more... 13

 

ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าหนักแตะระดับ 32.46 บาทแล้วในขณะนี้ ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงอย่างหนักเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินทุกสกุลที่สำคัญของโลกหลังADP รายงายยอดจ้างงานเอกชน  

Read more... 0

ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์2558 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังช้า  การใช้จ่ายภาคเอกชน ทรงตัว เนื่องจากครัวเรือนและธุรกิจยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย การใช้จ่ายของภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน

          ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ระบุว่า การใช้จ่ายในประเทศของครัวเรือน ธุรกิจ และภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการบริโภค ภาคเอกชนทรงตัว เนื่องจากกำลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำตามราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทั้งข้าวและยางพารา ขณะที่รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรทรงตัว เมื่อประกอบกับภาระหนี้ที่อยู่ ในระดับสูง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงเพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทน (ไม่รวมเชื้อเพลิง) จึงชะลอตัวเล็กน้อย

 ขณะที่การใช้จ่ายในสินค้าคงทนอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง มีเพียงการใช้ ในหมวดเชื้อเพลิงและภาคบริการที่เพิ่มขึ้น แต่ส่วนหนึ่งของการขยายตัวของเครื่องชี้ภาคบริการมาจาก การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในเครื่องจักรและ อุปกรณ์และเครื่องชี้ภาคก่อสร้าง โดยการฟื้นตัวที่ช้าของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยทำให้ธุรกิจยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่พอสมควร ประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ธุรกิจที่รอความชัดเจนของโครงการดังกล่าวจึงยังไม่เร่งรีบลงทุน แม้ภาวะการเงินจะเอื้อต่อการลงทุน

 การใช้จ่ายภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน แม้เม็ดเงินลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้นในด้านคมนาคมและ ขนส่ง รวมถึงด้านชลประทาน แต่การซื้อสินค้าและบริการปรับลดลงหลังจากที่เร่งใช้จ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า สำหรับรายได้รัฐบาลลดลงเล็กน้อย จากรายได้ของส่วนราชการและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในระดับต่ำ กว่าระยะเดียวกันปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวที่ช้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม

การส่งออกสินค้าค่อนข้างอ่อนแอ โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนและอาเซียนที่ลดลงตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่าว ประกอบกับมีผลของเทศกาลตรุษจีนในเดือนนี้ ขณะที่การส่งออกไปกลุ่ม ประเทศยุโรปลดลงหลังจากที่เร่งขึ้นในช่วงก่อนการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ CLMV ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ราคาน้ ามันโลกที่ลดลงมากตั้งแต่ ช่วงปลายปี 2557 ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกหลายชนิดปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มูลค่า การส่งออกมีทิศทางลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

 สำหรับการนำเข้าสินค้าลดลงจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าน้ำมันดิบที่ยังลดลง เนื่องจากโรงกลั่นชะลอการน าเข้าน้ำมันเพราะคาดว่าราคาน้ำมันโลกอาจลดลงอีก สำหรับการนำเข้าสินค้ากลุ่มอื่นๆ อาทิสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน และวัตถุดิบ ปรับดีขึ้น เล็กน้อยสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า

 ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซียที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้จ านวนนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จากรัสเซียที่ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เพื่อสะสมสินค้าคงคลังหลังจากที่ ผู้ประกอบการได้ระบายสินค้าคงคลังออกมามากในช่วงก่อนหน้า อีกทั้งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวจากการ เร่งผลิตสินค้าหมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อเตรียมชดเชยการผลิตที่จะลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงงานบางส่วน ในเดือนมีนาคมนี้

 เสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีอัตราการว่างงานทรงตัวจาก เดือนก่อน ราคาน้ำมันโลกที่อยู่ในระดับต่ำส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเป็นเดือนที่ 2 แม้อัตราเงินเฟ้อ พื้นฐานยังคงเป็นบวก และทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งเป็นแรงกดดันให้เงินบาท แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินประเทศคู่ค้าคู่แข่งโดยรวม

 สำหรับดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลตามการชำระคืน เงินกู้ระยะสั้นเพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงิน และการออกไปลงทุนในต่างประเทศของ นักลงทุนไทย แต่โดยรวมดุลการชำระเงินเกินดุล เงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์มั่นคง

Read more... 4

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 20/10/2561 เวลา 00:30:11
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 3,985 2,973,030
Futures 3,985 2,936,124
SET50 Index - 302,277
Sector Index - -
Single Stock - 2,563,555
Precious Metal 3,968 48,067
- GF10 3,783 44,149
- GF50 185 3,918
Deferred Precious Metal 17 363
- GOLD-D 17 363
Currency - 21,664
Interest Rate - -
Agriculture - 198
Options - 36,906
SET50 Index (Call) - 18,636
SET50 Index (Put) - 18,270
Put/Call - 0.98
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 115,008 116,207 -1,199
ต่างชาติ 42,093 48,341 -6,248
ในประเทศ 188,397 180,950 +7,447
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 55,616 55,034 +582
ต่างชาติ 30,458 40,926 -10,468
ในประเทศ 121,610 111,724 +9,886
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 55,175 57,228 -2,053
ต่างชาติ 8,356 6,668 +1,688
ในประเทศ 60,049 59,684 +365
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,238 2,731 +507
ต่างชาติ 3,279 747 +2,532
ในประเทศ 4,833 7,872 -3,039
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 16 6 +10
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 12 22 -10
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 703 948 -245
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,893 1,648 +245
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 260 260 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 441 325 +116
ต่างชาติ - 1 -1
ในประเทศ 2,702 2,817 -115
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 544 91 +453
ต่างชาติ 18 1 +17
ในประเทศ 1,437 1,907 -470
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 20/10/2561 เวลา 00:30:11
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 3,985 2,973,030
Futures 3,985 2,936,124
SET50 Index - 302,277
Sector Index - -
Single Stock - 2,563,555
Precious Metal 3,968 48,067
- GF10 3,783 44,149
- GF50 185 3,918
Deferred Precious Metal 17 363
- GOLD-D 17 363
Currency - 21,664
Interest Rate - -
Agriculture - 198
Options - 36,906
SET50 Index (Call) - 18,636
SET50 Index (Put) - 18,270
Put/Call - 0.98
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 115,008 116,207 -1,199
ต่างชาติ 42,093 48,341 -6,248
ในประเทศ 188,397 180,950 +7,447
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 55,616 55,034 +582
ต่างชาติ 30,458 40,926 -10,468
ในประเทศ 121,610 111,724 +9,886
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 55,175 57,228 -2,053
ต่างชาติ 8,356 6,668 +1,688
ในประเทศ 60,049 59,684 +365
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,238 2,731 +507
ต่างชาติ 3,279 747 +2,532
ในประเทศ 4,833 7,872 -3,039
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 16 6 +10
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 12 22 -10
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 703 948 -245
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,893 1,648 +245
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 260 260 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 441 325 +116
ต่างชาติ - 1 -1
ในประเทศ 2,702 2,817 -115
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 19/10/61 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 544 91 +453
ต่างชาติ 18 1 +17
ในประเทศ 1,437 1,907 -470
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration