อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Marketing

A+ A A-

ตลาดแอร์ปี 59 แข่งขันรุนแรง เน้นตลาดบน

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เสนอบทความเรื่อง"ตลาดแอร์ปี 2559 แข่งขันแรง เน้นจับตลาดบน ชูเทคโนโลยี" 

          ประเด็นสำคัญ

O ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2559 ตลาดเครื่องปรับอากาศไทยน่าจะชะลอตัวจากปี 2558 เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก แม้มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในส่วนการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นแรงหนุนต่อตลาดเครื่องปรับอากาศใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปีก็ตาม นอกจากนี้ ความกังวลต่อแนวโน้มรายได้ และปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยภาพรวมที่ยังอยู่ในระดับสูงก็เป็นปัจจัยกดดันต่อกลุ่มตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2559 ยอดขายเครื่องปรับอากาศในไทยจะมีประมาณ 1.81 – 1.83 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 4.7 – 6.1 จากปี 2558 โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 26,064 – 26,395 ล้านบาท เติบโตในกรอบร้อยละ 3.6 – 5.0 จากปี 2558 ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 25,150 ล้านบาท

O ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2559 กลุ่มตลาดที่น่าจะมีการแข่งขันสูงคือ กลุ่มตลาดที่ผู้บริโภคมีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับบนที่ยังคงมีกำลังซื้อ ปัจจัยสำคัญในกลุ่มตลาดนี้คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มเติมจากระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งได้กลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน สำหรับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยก็เป็นกลุ่มตลาดที่มีขนาดใหญ่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กลยุทธ์ของผู้ผลิตที่น่าจะใช้ในตลาดนี้คือ ความคุ้มค่าทั้งด้านราคาและการประหยัดพลังงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาต่ำ โดยเครื่องปรับอากาศที่เป็นที่นิยมในตลาดนี้เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

 

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมตลาดเครื่องปรับอากาศของไทยในปี 2559 มีโอกาสชะลอตัวจากปี 2558 โดยตลาดเครื่องปรับอากาศยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลของผู้บริโภคต่อแนวโน้มรายได้ และการมีงานทำรวมทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กลุ่มตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยซึ่งเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ในประเทศระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และอาจชะลอการซื้อเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ แม้กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับบนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตลาดเครื่องปรับอากาศแบรนด์ชั้นนำไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าวไม่มากนักก็ตาม นอกจากนี้ ตลาดเครื่องปรับอากาศใหม่ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากแนวโน้มทรงตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปีนี้โดยรวม โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวนที่พักอาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2559 จะมีประมาณ 126,000-129,800 หน่วย หดตัวราวร้อยละ 0.4 ถึงขยายตัวร้อยละ 2.6 จากปี 2558

กระนั้น มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในส่วนการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยที่จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2559 น่าจะเป็นแรงหนุนต่อตลาดเครื่องปรับอากาศใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี โดยผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 อาจตัดสินใจตกแต่งที่พักอาศัยของตนเพิ่มเติมเนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดทะเบียนการจำนองที่อยู่อาศัยดังกล่าว นอกจากนี้ ยอดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศก็มีปัจจัยผลักดันมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว ช่วงครึ่งแรกของปีนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการน่าจะสามารถเร่งยอดขายได้ก่อนที่ปัจจัยหนุนต่างๆจะเริ่มลดน้อยลงในช่วงครึ่งปีหลัง 

          ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2559 ยอดขายเครื่องปรับอากาศในไทยจะมีประมาณ 1.81 – 1.83 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 4.7 – 6.1 ชะลอตัวลงจากปี 2558 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 7.5 จากปี 2557 สำหรับมูลค่าตลาดในปี 2559 น่าจะแตะระดับประมาณ 26,064 – 26,395 ล้านบาท เติบโตในกรอบร้อยละ 3.6 – 5.0 จากปี 2558 ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 25,150 ล้านบาท และเติบโตร้อยละ 4.3 จากปี 2557

 

ตลาดระดับกลางถึงบนแข่งขันสูงด้านเทคโนโลยี เครื่องปรับอากาศเล็กมาแรงในกลุ่มผู้บริโภคกำลังซื้อน้อย

          ภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันทางเศรษฐกิจต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ผู้ประกอบการต่างมีกลยุทธ์ทำตลาดที่แตกต่างกันไปตามกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภค โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2559 กลุ่มตลาดที่น่าจะมีการแข่งขันสูงคือ กลุ่มตลาดที่ผู้บริโภคมีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับบนที่ยังคงมีกำลังซื้อ ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการขยายตัวในกลุ่มตลาดนี้คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มเติมจากระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งได้กลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน ผู้ผลิตในกลุ่มตลาดนี้มักเป็นบริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ที่มีสายการผลิตในประเทศไทย โดยเทคโนโลยีในปีนี้ที่มีการพัฒนาและแข่งขันกันจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบกรองอากาศ และการทำความเย็นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมไปถึงการออกแบบและคุณภาพการใช้งาน

นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังชูนวัตกรรมในด้านความสะดวกสบายในการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาทิ เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ (Smart air conditioner) ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในการสั่งงานแทนรีโมตคอนโทรล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การใช้งานดังกล่าวจะยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเนื่องจากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายแบบมีสายที่แพร่หลาย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้ ประชากรไทยโดยรวมมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 34.9 จากประชากรทั้งหมด ขณะที่ประชากรราวร้อยละ 54.5 จากประชากรทั้งหมดที่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อเทียบกับภาคกลางและภาคเหนือที่มียอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 30.6 ตามลำดับ ดังนั้น ในระยะสั้น ผู้ผลิตน่าจะเริ่มการทำตลาดเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะกับกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมื่อการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศมากขึ้น ผู้ผลิตย่อมมีโอกาสทำตลาดภูมิภาคในระยะยาว

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยก็เป็นกลุ่มตลาดที่มีขนาดใหญ่ในประเทศ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กลยุทธ์ของผู้ผลิตที่น่าจะใช้ในตลาดนี้คือ ความคุ้มค่าทั้งด้านราคาและการประหยัดพลังงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาต่ำ ทั้งนี้ ผู้ผลิตที่เน้นกลุ่มตลาดนี้คือ บริษัทข้ามชาติจากจีน และผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งปรับตัวในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยการปรับลดราคา การเพิ่มความถี่การโฆษณาตามสื่อต่างๆ การขยายเวลารับประกันสินค้าและการให้บริการ โดยเครื่องปรับอากาศที่เป็นที่นิยมในกลุ่มตลาดนี้คือ เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กซึ่งมีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 8,000 – 12,000 BTU

อีกกลุ่มตลาดที่มีความสำคัญ และเป็นแรงผลักดันตลาดเครื่องปรับอากาศใหม่ คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย โดยผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศในจำนวนมากเพื่อใช้ติดตั้งในโครงการของตน ทั้งนี้ เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กก็มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้งานในโครงการอาคารที่พักอาศัยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากที่อยู่อาศัยประเภทดังกล่าวมีพื้นที่น้อย อีกทั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กยังน่าจะเป็นที่ต้องการในโครงการบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมซึ่งในปัจจุบันมีการวางผังกั้นห้องขนาดเล็กสำหรับการใช้งานหลากหลาย กระนั้น ผู้เล่นหลักในตลาดโครงการที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีความแตกต่างจากกลุ่มตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มักสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจากผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ซึ่งยังคงได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพมากกว่าผู้ผลิตไทยและจีน อย่างไรก็ตาม การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยในปีนี้ยังคงมีทิศทางทรงตัว จึงไม่น่าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อยอดขายเครื่องปรับอากาศใหม่ของกลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวมากนัก

 

การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสารทำความเย็นเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

นอกเหนือจากสภาพการแข่งขันที่กล่าวข้างต้น ตลาดเครื่องปรับอากาศทดแทนของไทยในระยะยาวอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านในเทคโนโลยีสารทำความเย็นจากชนิดที่ทำอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโลก (R22 refrigerant) มาเป็นชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอาจนำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายต่อผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า  กฎหมายจำกัดและยกเลิกการนำเข้าสารทำความเย็น R22 ย่อมทำให้ราคาของสารทำความเย็นดังกล่าวพุ่งตัวสูงขึ้นในระยะยาว จึงน่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ เกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดเครื่องปรับอากาศทดแทนในอนาคต โดยผู้ผลิตในปัจจุบันต่างหันมาพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R401a และ R32 และทยอยลดรุ่นเครื่องปรับอากาศที่ยังใช้สารทำความเย็น R22 ออกจากตลาด

 อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสารทำความเย็นดังกล่าวอาจยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะส่งผลในการชักจูงผู้บริโภคให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ในระยะอันใกล้นี้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉลี่ย 11 ปี อีกทั้งสารทำความเย็น R22 ถูกใช้งานในเครื่องปรับอากาศมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่ยังคงถือครองเครื่องปรับอากาศเก่าที่ใช้สารทำความเย็นแบบเดิม ขณะที่ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาของเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่สูงกว่าจากความซับซ้อนของระบบ และประเด็น เรื่องความปลอดภัยของสารทำความเย็น ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจจะยังคงเลือกที่จะซ่อมแซมและใช้งานเครื่องปรับอากาศเก่าของตน เนื่องจากสารทำความเย็น R22 ยังสามารถนำเข้ามาได้จนถึงปี 2567 นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถดัดแปลงเครื่องปรับอากาศเดิมให้ใช้งานสารทำความเย็นทางเลือกนอกเหนือจาก R401a และ R32 อาทิ R407c เป็นต้น

เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ผู้ผลิตอาจใช้กลยุทธ์การตลาดที่นำเสนอการเข้าถึงได้และความปลอดภัยในการใช้งานของเครื่องปรับอากาศใหม่โดยชูส่วนลดในราคาและบริการซ่อมบำรุงของเครื่องปรับอากาศใหม่เมื่อผู้บริโภคแลกเครื่องปรับอากาศเก่า และควรให้ความสำคัญต่อการอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากรที่ให้บริการซ่อมบำรุงอย่างการวางระบบ การขนส่งและการจัดเก็บสารทำความเย็น เป็นต้น ให้ได้มาตรฐานและมีระเบียบรัดกุม

 

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 04/04/2563 เวลา 03:20:08
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 20,475 1,521,705
Futures 20,475 1,499,064
SET50 Index - 284,083
Sector Index - -
Single Stock - 1,122,003
Precious Metal 20,475 46,965
- GF10 4,898 25,862
- GF50 322 1,569
- Gold Online 15,255 19,534
Deferred Precious Metal - 1
- GOLD-D - 1
Currency - 45,992
Interest Rate - -
Agriculture - 20
Options - 22,641
SET50 Index (Call) - 14,810
SET50 Index (Put) - 7,831
Put/Call - 0.53
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 95,523 93,975 +1,548
ต่างชาติ 72,604 76,795 -4,191
ในประเทศ 210,922 208,279 +2,643
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 36,114 29,224 +6,890
ต่างชาติ 61,278 64,220 -2,942
ในประเทศ 125,998 129,946 -3,948
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 45,490 45,772 -282
ต่างชาติ 4,960 5,961 -1,001
ในประเทศ 47,010 45,727 +1,283
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,250 12,027 -1,777
ต่างชาติ 6,366 6,614 -248
ในประเทศ 28,452 26,427 +2,025
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,669 6,952 -3,283
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 9,462 6,179 +3,283
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 292 265 +27
ต่างชาติ 95 - +95
ในประเทศ 1,073 1,195 -122
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 74 101 -27
ต่างชาติ 32 - +32
ในประเทศ 685 690 -5
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 04/04/2563 เวลา 03:20:08
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 20,475 1,521,705
Futures 20,475 1,499,064
SET50 Index - 284,083
Sector Index - -
Single Stock - 1,122,003
Precious Metal 20,475 46,965
- GF10 4,898 25,862
- GF50 322 1,569
- Gold Online 15,255 19,534
Deferred Precious Metal - 1
- GOLD-D - 1
Currency - 45,992
Interest Rate - -
Agriculture - 20
Options - 22,641
SET50 Index (Call) - 14,810
SET50 Index (Put) - 7,831
Put/Call - 0.53
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 95,523 93,975 +1,548
ต่างชาติ 72,604 76,795 -4,191
ในประเทศ 210,922 208,279 +2,643
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 36,114 29,224 +6,890
ต่างชาติ 61,278 64,220 -2,942
ในประเทศ 125,998 129,946 -3,948
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 45,490 45,772 -282
ต่างชาติ 4,960 5,961 -1,001
ในประเทศ 47,010 45,727 +1,283
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,250 12,027 -1,777
ต่างชาติ 6,366 6,614 -248
ในประเทศ 28,452 26,427 +2,025
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,669 6,952 -3,283
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 9,462 6,179 +3,283
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 292 265 +27
ต่างชาติ 95 - +95
ในประเทศ 1,073 1,195 -122
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 03/04/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 74 101 -27
ต่างชาติ 32 - +32
ในประเทศ 685 690 -5
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration