อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Technology

A+ A A-

เข้าสู่ยุค 4G คาดยอดสมาร์ทโฟนพุ่งกว่า 14.7%

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้”การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4G...คาดดันยอดขายสมาร์ทโฟนปี'59 พุ่งกว่าร้อยละ 14.7”

          ประเด็นสำคัญ

          O ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในระยะต่อไปจากนี้ ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารแบบไร้สาย โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3G/4G จะเข้าสู่ยุคการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นภายใต้ทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีอยู่อย่างจำกัด

          O ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในยุคเทคโนโลยี 4G รวมถึงการเกาะกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยี 4G ของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนในไทย น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยในด้านจำนวนขาย โดยน่าจะได้รับแรงผลักดันมาจาก 2 ตลาดหลัก คือ ตลาดผู้บริโภคที่ยังคงใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G ซึ่งปัจจุบัน มีอยู่ราว 16 ล้านเลขหมาย หรือประมาณ 10.7 ล้านราย และตลาดผู้บริโภคในกลุ่มที่ถือครองสมาร์ทโฟน 3G ที่ไม่รองรับ 4G

          O ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2559 จำนวนสมาร์ทโฟนที่ขายได้จะสูงถึง 17.9 – 18.7 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 14.7 – 19.9 จากปี 2558 ขณะที่มูลค่าตลาดสมาร์ทโฟนไทยจะมีมูลค่าประมาณ 93,880 – 94,480 ล้านบาท ขยายตัวในกรอบแคบราวร้อยละ 5.1 – 5.8 จากปี 2558 เนื่องจากสมาร์ทโฟนต่อเครื่องมีราคาย่อมเยาลง จึงทำให้มูลค่าตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับการขยายตัวในด้านจำนวนเครื่องที่จัดจำหน่ายได้

          การประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G ซึ่งมีความเข้มข้นในการแข่งขันที่สูงขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดในด้านทรัพยากรคลื่นความถี่ และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจบริการโทรคมนาคมแบบไร้สาย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนผ่านและการแข่งขันในยุค 4G ที่เข้มข้นขึ้น คาดว่า ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์ต่อการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน 4G ในระยะถัดไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดสมาร์ทโฟนในยุค 4G น่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนมาจาก 2 ตลาดหลัก โดยตลาดแรกคือ ตลาดผู้บริโภคที่ยังคงใช้บริการในระบบ 2G ซึ่งปัจจุบัน มีกลุ่มผู้บริโภคที่ยังถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G อยู่ราว 16 ล้านเลขหมาย หรือประมาณ 10.7 ล้านราย โดยผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม สืบเนื่องจากผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้า 2G จำเป็นจะต้องบริหารทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องการผลักดันให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวหันมาใช้บริการ 3G/4G ให้ได้มากที่สุด ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการน่าจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดึงดูดใจลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว อาทิเช่น การออกโปรโมชั่นที่เสนอให้ลูกค้าสามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G เครื่องเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ที่รองรับ 3G/4G ได้ในราคาถูก หรือออกโปรโมชั่นให้ส่วนลดเพื่อซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมเอง (House Brand) พร้อมเสนอแพ็กเกจการใช้บริการเสียงและข้อมูลในราคาย่อมเยา ทั้งในรูปแบบเติมเงินหรือรายเดือน เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าในกลุ่มที่ยังถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น 2G เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนบนระบบ 3G/4G

          นอกจากนี้ ตลาดผู้บริโภคในกลุ่มที่ถือครองสมาร์ทโฟน 3G ที่ไม่รองรับ 4G ก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีส่วนสำคัญให้ตลาดสมาร์ทโฟนขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม และกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมน่าจะกระตุ้นและทยอยผลักดันให้ผู้บริโภคในกลุ่มที่มีพฤติกรรมใช้บริการข้อมูลความเร็วสูงผ่านโครงข่าย 3G เป็นจำนวนมาก ให้เปลี่ยนมาใช้บริการ 4G ซึ่งมีความเสถียรและความเร็วที่สูงกว่า 3G ราว 4-5 เท่า โดยเฉพาะในรูปแบบรายเดือน เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอและมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจทำการออกแคมเปญให้ส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนของผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่รองรับ 4G ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการจากเติมเงินมาเป็นรายเดือน พร้อมให้แพ็กเกจการใช้งานแบบรายเดือนในราคาที่จูงใจให้เพิ่มการใช้งานด้านข้อมูลในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งจากกลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าว อาจทำให้สัดส่วนสมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมในตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.4 เป็นร้อยละ 40.2 ของจำนวนสมาร์ทโฟนที่ขายได้ทั้งหมดในปี 2559

          ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตจากจีนและเกาหลีใต้ น่าจะเกาะกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยี 4G ของไทย โดยทำการออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรองรับการใช้งานในระบบ 4G ด้วยระดับราคาที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากนัก ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนในไทย อาจทำการออกโปรโมชั่นการให้ส่วนลด หรือการเลือกผ่อนชำระค่าซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่โดยปราศจากดอกเบี้ย หรือนำเสนอของแถมมากมาย อาทิเช่น เคสโทรศัพท์ หูฟัง ไม้เซลฟี่พร้อมรีโมตชัตเตอร์ เป็นต้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่ยังพอมีกำลังซื้อ ทำการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางและระดับบนที่ชื่นชอบและติดตามเทคโนโลยี เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวมักจะทำการขายสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมที่ถือครองอยู่เพื่อซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ หรือซื้อเพื่อถือครองเป็นเครื่องที่สอง นั่นย่อมทำให้สมาร์ทโฟนที่จำหน่ายในตลาดโดยรวมขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน

          อย่างไรก็ดี ในปี 2559 ตลาดสมาร์ทโฟนไทยอาจจะยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยอาจไม่คึกคักเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของทั้งกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมและกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนตามที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดสมาร์ทโฟนในด้านจำนวนการจัดจำหน่ายขยายตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดด

         ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการปรับมุมมองเชิงบวกต่อจำนวนสมาร์ทโฟนที่ขายในไทย โดยคาดว่า จำนวนสมาร์ทโฟนที่ขายได้ในปี 2559 จะสูงถึง 17.9 – 18.7 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 14.7 – 19.9 จากปี 2558 ขณะที่มูลค่าตลาดสมาร์ทโฟนไทยจะมีมูลค่าประมาณ 93,880 – 94,480 ล้านบาท ขยายตัวในกรอบแคบราวร้อยละ 5.1 – 5.8 จากปี 2558 เนื่องจากสมาร์ทโฟนต่อเครื่องมีราคาย่อมเยาลง จึงทำให้มูลค่าตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับการขยายตัวในด้านจำนวนเครื่องที่จัดจำหน่ายได้

         จากการขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟนตามที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมนำพาไปสู่การขยายฐานผู้เข้าใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และปริมาณการใช้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าใช้บริการข้อมูลของผู้บริโภครายใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนระบบการใช้บริการจาก 2G มาเป็น 3G/4G ซึ่งผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าว น่าจะมีการเข้าใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่นอย่างง่ายในระยะแรก อย่างเช่น การเข้าใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างไลน์ เฟซบุ๊ค หรือยูทูป เป็นต้น และเมื่อผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับการเข้าใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแล้ว น่าจะเป็นการเอื้อต่อการใช้งานบริการข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นในระยะถัดไป เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ หรือการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักออนไลน์ เป็นต้น และเมื่อมีการใช้บริการข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ก็ย่อมทำให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีรายได้ในส่วนของการให้บริการข้อมูลเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการข้อมูลโดยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่คาดว่า ในปี 2559 ผู้บริโภคไทยที่ใช้บริการข้อมูล (Non-Voice) จะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 298 บาทต่อคนต่อเดือน เติบโตราวร้อยละ 13.4 จากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 263 บาทต่อคนต่อเดือน

         นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ให้บริการโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต อาจจะได้รับรายได้อื่นๆ จากการให้บริการธุรกิจในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการข้อมูล อาทิเช่น บริการบันเทิงออนไลน์ (Mobile Entertainment) การรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mWallet) เป็นต้น ซึ่งรายได้ในส่วนดังกล่าวน่าจะมาช่วยชดเชยในส่วนของรายได้จากการให้บริการเสียง (Voice) ที่มีแนวโน้มลดลง เพราะผู้บริโภคนิยมใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารกันมากขึ้น

 

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

618 comments

 • canadian pharmacies that ship to us

  http://canadianpharmaciesmd.com/

  canadian pharmacies that ship to us Comment Link
 • Davidarorm

  buy cialis overnight
  cialis tablets
  buy cialis online canadian pharmacy
  buy cialis online
  cheap cialis online india

  Davidarorm Comment Link
 • Stevenmoino

  buy priligy viagra
  generic viagra
  viagra tablets uk
  viagra pill
  can i get an online prescription for viagra

  Stevenmoino Comment Link
 • JosephNof

  viagra dosage 100 mg
  cheap viagra
  prices viagra cialis levitra
  viagra for men
  pfizer viagra price compare

  JosephNof Comment Link
 • Agustindob

  mattresses atlanta king size mattress measurements top rated innerspring mattresses 2016 dual temp mattress topper sleep number
  top rated luxury mattresses 2016 mattress firm payroll department best mattress 2017 deals queen size mattress dimensions
  serta mattress store in arizona walmart memory foam mattress topper 2 inch what is the best mattress for 2016 best mattress 2015 for back pain reviews

  mattresses in maine 2016 top mattresses order cheap mattresses online best mattress reviews 2017
  mattress sizes uk inches donate mattresses minneapolis twin mattresses lowest price best mattress ratings 2016
  best mattress in 2016 crib mattress reviews and ratings best mattress 2016 consumer reports sonno prima mattress review comparison

  Agustindob Comment Link

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 01/04/2563 เวลา 03:20:12
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 17,703 1,500,722
Futures 17,703 1,481,906
SET50 Index - 270,476
Sector Index - -
Single Stock - 1,146,355
Precious Metal 17,702 38,718
- GF10 5,039 23,952
- GF50 96 1,819
- Gold Online 12,567 12,947
Deferred Precious Metal 1 2
- GOLD-D 1 2
Currency - 26,343
Interest Rate - -
Agriculture - 12
Options - 18,816
SET50 Index (Call) - 12,436
SET50 Index (Put) - 6,380
Put/Call - 0.51
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 109,243 70,338 +38,905
ต่างชาติ 88,001 90,670 -2,669
ในประเทศ 176,071 212,307 -36,236
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 33,723 26,285 +7,438
ต่างชาติ 71,312 74,921 -3,609
ในประเทศ 116,110 119,939 -3,829
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 67,466 37,358 +30,108
ต่างชาติ 13,734 12,158 +1,576
ในประเทศ 44,464 76,148 -31,684
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,219 3,223 +996
ต่างชาติ 2,955 3,591 -636
ในประเทศ 9,789 10,149 -360
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,835 3,472 +363
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 5,708 6,071 -363
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 57 486 -429
ต่างชาติ 1 - +1
ในประเทศ 1,547 1,119 +428
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11 143 -132
ต่างชาติ 67 - +67
ในประเทศ 764 699 +65
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 01/04/2563 เวลา 03:20:12
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 17,703 1,500,722
Futures 17,703 1,481,906
SET50 Index - 270,476
Sector Index - -
Single Stock - 1,146,355
Precious Metal 17,702 38,718
- GF10 5,039 23,952
- GF50 96 1,819
- Gold Online 12,567 12,947
Deferred Precious Metal 1 2
- GOLD-D 1 2
Currency - 26,343
Interest Rate - -
Agriculture - 12
Options - 18,816
SET50 Index (Call) - 12,436
SET50 Index (Put) - 6,380
Put/Call - 0.51
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 109,243 70,338 +38,905
ต่างชาติ 88,001 90,670 -2,669
ในประเทศ 176,071 212,307 -36,236
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 33,723 26,285 +7,438
ต่างชาติ 71,312 74,921 -3,609
ในประเทศ 116,110 119,939 -3,829
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 67,466 37,358 +30,108
ต่างชาติ 13,734 12,158 +1,576
ในประเทศ 44,464 76,148 -31,684
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,219 3,223 +996
ต่างชาติ 2,955 3,591 -636
ในประเทศ 9,789 10,149 -360
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,835 3,472 +363
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 5,708 6,071 -363
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 57 486 -429
ต่างชาติ 1 - +1
ในประเทศ 1,547 1,119 +428
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 31/03/63 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11 143 -132
ต่างชาติ 67 - +67
ในประเทศ 764 699 +65
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration